Ole J. Andersen

Forfatteren, Ole J. Andersen (f. 1950) ble født i Skien og vokste opp på Ulefoss i Telemark. I dag bor han på Sokna i Ringerike kommune i Buskerud. Etter 40 år i politietaten, har han hatt ledelse og narkotika som spesialområder. Han har skrevet Politihistorie for Hønefoss i 1979. Etter at han gikk av med pensjon i 2009 har han utgitt 7 rusrelaterte kriminalbøker med sannferdig innhold. Alle hendelsene er sanne, men for må få et spennende og mer utfyllende plott er oppfølgningen en del fiksjon.

Jeg begynte å skrive disse krimbøkene for å offentliggjøre en del av det jeg etterforsket og jobbet med. Alt skjedde på 90-tallet og ville ellers være helt ukjent for allmenheten hvis jeg ikke fikk noe av det viktigste ned på papiret. Dagene var fylt av høyt arbeidstempo, trusler, anmeldelser, liten offentlig støtte og rettsmøter i en krevende og hektisk hverdag. Lokale og internasjonale bakmenn og omsettere fikk lange fengselsstraffer.