Skip to content

Bli med i katalogen

Du som er indieforfatter er velkommen til å bli med i katalogen.
Nettkatalogens mål er å bli en mest mulig komplett katalog over norske indieforfattere og indiebøker.
For at du som indieforfatter skal kunne bli med i katalogen, kreves følgende:

Medlem

Alle indieforfattere kan bli med i bokkatalogen. Du finner omtale til nettstedet for Indieforfatter klubben her.
Bli gjerne med i vår Facebook-gruppe Norges IndieForfatterKlubb.

Omtalebeskrivelse

Du må melde inn deg og dine bøker. Og selv lage omtaler av deg og bøkene dine.

Kostnad

Du må betaler for det du legger inn. Det koster litt å legge deg inn som forfatter med bøkene dine i nettkatalogen. Dette for å dekke utgiftene til drift av dette nettstedet. Eventuelt overskudd går til Norges Indie-ForfatterSentrum (NIFS) som vil bruke pengene til beste for indieforfattere.

Velkommen

Alle uavhengige forfattere er hjertelig velkommen til å gjøre seg selv og bøkene sine kjent i denne bokkatalogen. 

Fremgangsmåte og priser