Skip to content

Brukervilkår Bokkatalogen.no

1 NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR

Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
For brukere som registrerer seg som medlem på Bokkatalogen.no med en nettprofil (webprofil) gjelder spesielle vilkår for dette, se kapittel 3 under.
Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

For å forbedre din bruk av nettsiden vil Bokkatalogen.no kunne komme til å gjøre endringer på den.
Bokkatalogen.no forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Bokkatalogen.no anser nødvendig. Videre forbeholder Bokkatalogen.no seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 WEBPROFIL

En bruker av Bokkatalogen.no sine websider kan opprette en webprofil slik at personalia og interesser/behov kan tas frem igjen ved en senere anledning for å forenkle bestillingsprosessen og tilpasse informasjon og tjenester i tråd med brukerens profil.
Personalia, interesser og spesielle ønsker/behov vil, dersom du oppgir slike, bli lagret sammen med eventuelle oppføringer og kjøpshistorikk. Disse opplysningene kan brukes av Bokkatalogen.no for å tilpasse webtjenesten til kundens behov, eller for å tilpasse ditt nettbesøk hos oss.

4 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Bokkatalogen.no. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.
Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Bokkatalogen.no eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke

5 HYPERLINKER

Bokkatalogen.no sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater Bokkatalogen.no sin nettside.
Bokkatalogen.no råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
At Bokkatalogen.no tilbyr slike linker innebærer ikke at Bokkatalogen.no stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
Ettersom Bokkatalogen.no ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler Bokkatalogen.no deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

6 ANSVARSGEBRENSNING

Bokkatalogen.no gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
Bokkatalogen.no garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
Bokkatalogen.no har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

7 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

Bokkatalogen.no tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner.

8 LOVVALG

Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister i forbindelse med vilkårene skal avgjøres av norske domstoler.

Vilkårene ble sist oppdatert 01.11.2020