Humla og mosetrolla

Dette er en fortelling som viser barn i alderen 3-7 år hvorfor humla er i ferd med å bli borte, og at vi faktisk kan gjøre noe for å stoppe denne utviklingen. Illustrasjonene i boka er håndlagde av naturmaterialer, noe som kan gjøre at fortellingen virker mer ekte

Budskapet er at vi må ta vare på humlene. Menneskene sin innblanding i naturen fører til at leveområdene til humlene er i ferd med å bli borte. Men vi kan gjøre noe med det. I boka formidler jeg dette gjennom en parkeringsplass. Den har bidratt til at skogen til humla og mosetrollene er blitt mindre, som igjen fører til færre blomster. Målet til humla er blåklokkene. Det blir et tøft møte med mosetrollene, og humla blir redd for at hun ikke klarer å nå målet sitt. Humla blir tatt med inn i trollhulen. Mosetrollene forteller, og det viser seg at de egentlig er støttespillere til humler og bier. De har også en hjelper som forsyner dem med blomsterfrø. Humler og blomster trenger hverandre.