Arild Svendsen

Arild Svendsen er en pensjonert barnevernpedagog som hele sitt voksne liv har arbeidet innen offentlige helse- og sosialetater. Han bor i Eidsvåg i Molde kommune og beskriver seg som en enkel mann fra enkle kår, ganske distre, og en uforbederlig optimist. Krigs- og utvandringshistorie er blant hovedinteressene.
I 2017 debuterte han med romanen “Brevet” hvor mye av handlingen dels er lagt til Norge i nåtid, dels til Java
under andre verdenskrig, og dels til Bella Coola på Vestkysten av British Columbia i Canada. Romanen handler om tilknytning og tilhørighet, og om nuxalkene, en canadisk urfolkstamme, og deres tragiske historie.
Arild Svendsen er også representert i Skriveakademiets tre siste antologier med to små noveller og et romanutdrag.