Bodil Nordvik

Bodil Nordvik

Bodil Nordvik er en foregangskvinne i norsk kreativitet. Hun har i flere tiår arbeidet som foredragsholder, kursleder og prosessleder i kreative og nyskapende prosesser. Nordvik har arbeidet mest i Norge, og har også forelest og ledet kreative prosesser i andre land som Litauen, Nederland, Polen og Sverige.

Bodil Nordvik var med å utvikle og gjennomføre et treårig prosjekt for å øke kreativiteten til alle lærere og elever ved en barneskole. Elevene ble langt mer kreative i alle fag, også matematikk og norsk. Dette hadde også andre positive virkninger. Opplegget og resultatet er beskrevet i boka «Kreativ undervisning».

Bodil Nordvik var også med å legge opp og gjennomføre et opplegg for å øke kreativiteten i Litauen. Dette var i regi av UNESCO i samarbeid med skolemyndighetene i Litauen. Målet var å bidra til økt kreativitet og bedret konkurranseevne for Litauen.

Bodil Nordvik har lang erfaring som leder i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Hun har mottatt en rekke priser for sett lederskap:
• Kulturprisen for Grorud bydel i Oslo (den eneste som har mottatt denne to ganger)
• Groruddalen miljøforums hederspris
• Årets navn – Hverdagshelten i Groruddalen.
Bodil Nordvik var lenge den eneste som hadde mottatt alle disse prisene. I dag er det også en annen, Nordviks elev og kollega Leif-Runar Forsth (for innsats på andre områder enn Nordvik).

Nordvik har sammen med Forsth utviklet en metode for utvikling og virkeliggjøring av visjoner, som i dag brukes mange steder i verden.

Nordvik har bygget opp og ledet kurs- og konsulentfirmaet IPO AS:
www.ipo.no

Hun har også utviklet organisasjonen Kreativt Norge:

www.kreativtnorge.no

Et annet område Nordvik har arbeidet på er leseferdigheter:
www.hurtiglesing.no

Bodils livsoppgave er å hjelpe mennesker til å tørre å være den de er.