Ingrid Strümke

Ingrid sitt største ønske som forfatter er å engasjere og gi nye perspektiver.
Med universitetseksamen i religionsvitenskap og økonomi belyser hun sine hovedtema likeverd og rettferdighet fra forskjellige innfallsvinkler. Hennes sterke samfunnsengasjement gjenspeiles i problemstillingens hun tar opp, enten de er rettet mot barn eller voksne.