ANGIVER

Rudolph Haaland skjuler en tysk soldat noen timer, men blir oppdaget. Han blir arrestert og sendt til Auschwitz-Birkenau. Naboen, Sigvart Frantzen, fikk med seg det hele og starter en karriere som fangevokter i Falstad fangeleir. Rudolph er overbevist om at naboen har angitt ham, og han blir aldri kvitt tanken på hevn. Etter krigen flytter Rudolph til Amsterdam, mens den tidligere naboen etablerer en illegal virksomhet i Trondheim. Tjue år etter arrestasjonen krysses deres veier igjen, på samme sted som de reiste ifra. Et stort lass med smuglervarer fra en svensk malmbåt kommer på avveie, og problemene tårner seg opp både for smuglerne og lokale personer som ufrivillig blir trukket inn i dramaet. Igjen er det lensmann Nordbotten som må trå til, også denne gangen med hjelp fra to oppvakte seksåringer.

Se anmeldelser:

Jeg likte boka utrolig godt og anbefaler den gjerne videre!

https://miniblogg.no/henningbokhylle/84985/gunnar-henriksen-angiver.html?fbclid=IwAR2vAbkT0pbTfDLq0E973UmLE4zrbuFTBf7-rfh6L0XtiqZYL6GAr-ZtLpQ

Det er den kombinasjonen av krig og krim, som gjør dette til en eksepsjonelt god historie.

Det er den kombinasjonen av krig og krim, som gjør dette til en eksepsjonelt god historie