Gresset på andre siden. Landet fylt av melk og honning.

“Gresset på andre siden” med undertittelen “Landet fylt av melk og honning”, er en historisk roman. Det er den første boka om Josef Gahre fra Spangereid som i 1868 emigrerer til Amerika, bare 18 år gammel. Etter at eldstebroren og faren druknet på fiske, har han ikke lyst til å bli los, fisker eller sjømann, men det er få andre arbeidsmuligheter på hjemstedet.
På overfarten blir han kjent med Leif Blørstad, en jevnaldrende fra nabobygda Vigmostad. Han har vært barnevandrer og bærer på en mørk hemmelighet som Josef først blir kjent med senere. De blir raskt gode venner. Begge begynner som bygningsarbeidere i storbyen Chicago hvor lønningene er himmelhøye.
Josef ser mange norske utvandrere som har lykkes i Amerika, men det er også en god del som mislykkes. Etter hvert blir han oppmerksom på de store sosiale forskjellene, og at i Chicago dreier det meste seg om penger. Raske penger. Han reagerer også på diskrimineringen av minoritetsgrupper.
Etter to-tre år i Chicago, forsetter de mot vest, over prærien, til Sioux Falls i Dakotaterritoriet hvor Leif vil bli bonde og tar seg land, mens Josef begynner som smed.
Romanen handler om kjærlighet og vennskap, om sorg og lengsel, og om tro og tvil. Den har gode karakter- og miljøbeskrivelser, og det historiske bakteppet og referansene er gjennomarbeidede.