Kan vitenskap og religion forenes?

Boka «Kan vitenskap og religion forenes?» tar utgangspunkt i tekster fra de store religionene og en del mindre religioner. Boka bringer også inn kjente og ukjente mystikere og deres åpenbaringer. Disse syn sammenlignes seg imellom og med mer vitenskapelige synsvinkler. Forfatteren utvikler på disse bakgrunner sin egen beskrivelsesmodell.

Boka inngår i trilogien (som kan lese hver for seg):
– Verden hvor hen
– Underveis – Langs erkjennelsens grenseland
– Kan vitenskap og religion forenes?

Sagt om Johan Lems trilogi:
Kunnskap, forståelse, innsikt og erkjennelse er nødvendig både for den enkelte, samfunnet og menneskeheten. Lems bøker er utvilsomt et viktig bidrag til den tverrfaglige erkjennelse som er nødvendig for at menneskeheten skal overleve. Lems bøker er også en oppdagelsesreise i et søkende menneskes egen erkjennelse.

262 sider kr. 220,-

Boka kan kjøpes i alle bokhandlere.