Johan Lem

Johan Lems trilogi består av bøkene:

– Verden hvor hen?
– Underveis langs erkjennelsens grenseland
– Kan vitenskap og religion forenes

Bøkene i trilogien kan leses hver for seg. De utgjør også et hele med en totalforståelse og erkjennelse som går utover den enkelte bok.

Johan Lem var sivilingeniør med bred bakgrunn innen ingeniørfag, forskning, bedriftsrådgivning og økonomi. Han hadde også omfattende kunnskaper innen fysikk, psykologi og politikk og andre samfunnsfag.

Lems store livsverk var å forsøke å forstå verden i oss og utenfor oss. Og på bakgrunn av dette, hvor verden er på vei og hvordan verden kan gå videre. Lems bøker er hans testamentariske gave til alle søkende mennesker og til menneskeheten.

Sagt om Johan Lems trilogi:
Kunnskap, forståelse, innsikt og erkjennelse er nødvendig både for den enkelte, samfunnet og menneskeheten. Lems bøker er utvilsomt et viktig bidrag til den tverrfaglige erkjennelse som er nødvendig for at menneskeheten skal overleve. Lems bøker er også en oppdagelsesreise i et søkende menneskes egen erkjennelse.

Lems bøker er resultatet av en livslang prosess. Han har lagt ned omtrent syv årsverk i å skrive bøkene.