Underveis – Langs erkjennelsens grenseland

Boka «Underveis – Langs erkjennelsens grenseland» går opp grensen for menneskets erkjennelse. Boka starter med en redegjørelse for fysikkens verdensbilde fra materiens innerste vesen til universets dannelse og utbredelse. Den tar også for seg livets mangfoldighet og opprinnelse, menneskets kropp og sinn og såkalte paranormale forhold. Boka gjennomgår de fem områder: Mennesket psyke og bevissthet – Menneskekroppen – Paranormale fenomen – Livets opprinnelse og utvikling – Den materielle verden. Fra alt dette fører forfatteren oss fram mot det han betegner som de fundamentale spørsmål.

Forfatteren avdekker overraskende tverrforbindelser mellom mange av fagområdene og lar oss ane tilstedeværelsen av en større og udelt helhet. Lems formål er ikke å gi fasitene, men å gi fakta, argumenter, tanker og spørsmål som gjør at leseren selv kan komme videre.

Boka inngår i trilogien (som kan lese hver for seg):

– Verden hvor hen?
– Underveis – Langs erkjennelsens grenseland
– Kan vitenskap og religion forenes?

Sagt om Johan Lems trilogi:
Kunnskap, forståelse, innsikt og erkjennelse er nødvendig både for den enkelte, samfunnet og menneskeheten. Lems bøker er utvilsomt et viktig bidrag til den tverrfaglige erkjennelse som er nødvendig for at menneskeheten skal overleve. Lems bøker er også en oppdagelsesreise i et søkende menneskes egen erkjennelse.

384 sider kr. 280,-

Boka kan kjøpes i alle bokhandlere.