Verden hvorhen?

Boka “Verden hvorhen?” er en bredt anlagt analyse hvor samspillet mellom menneskene, naturen og økonomien er i fokus. Ut fra forståelsen av dette samspillet, skisseres en strategi for å snu utviklingen. Boka inspirerer og gir impulser til egen refleksjon og meningsutveksling.

Boka inngår i trilogien (som kan lese hver for seg):

– Verden hvor hen
– Underveis – Langs erkjennelsens grenseland
– Kan vitenskap og religion forenes?

Sagt om Johan Lems trilogi:
Kunnskap, forståelse, innsikt og erkjennelse er nødvendig både for den enkelte, samfunnet og menneskeheten. Lems bøker er utvilsomt et viktig bidrag til den tverrfaglige erkjennelse som er nødvendig for at menneskeheten skal overleve. Lems bøker er også en oppdagelsesreise i et søkende menneskes egen erkjennelse.

262 sider kr. 220,-

Boka kan kjøpes i alle bokhandlere.