Milepæler i Organisasjon og Ledelse

Milepæler i organisasjon og ledelse er et omfattende oppslagsverk på over 800 sider som oppsummerer teorier og forskning innen organisasjons- og ledelsesfaget. Fagstoffet er presentert i kortfattede essays hvor det er lagt vekt på å tydeliggjøre hva som er essensen og sentrale faglige momenter. Materialet gir en oversikt alfabetisk på aktuelle forfatternavn. Boken er unik i den forstand at det er den eneste publikasjon på norsk som gir en slik samlet, men komprimert, oversikt over organisasjons- og ledelsesfaget. For studenter både på bachelor- og masternivå er denne publikasjonen uunnværlig. Spesielt nyttig er den for studenter som arbeider med sin prosjektoppgave og har behov for referanser utover det som er aktuelle pensumbøker. Alle som er interessert i organisasjons- og ledelsesfaget vil selvsagt også ha meget stor glede og nytte av å gjøre oppslag i denne boken.