Geir Lahnstein

Geir Lahnstein har i en årrekke undervist ved akademiske institusjoner som Handelshøyskolen BI, Universitetet i SørøstNorge og Diakonhjemmets høyskolesenter. I tillegg har han virket som foredragsholder og konsulent for utallige organisasjoner, så vel private som offentlige samt frivillige organisasjoner. Opprinnelig utdannet ved BI, hvor han også skrev sin diplomoppgave: «Hvordan moderne informasjonsteknologi revolusjonerer bedrifters organisasjonsstruktur.», ga innpass i et uhyre spennende utviklingsmiljø ved Universitetet i Oslo hvor man på den tid hadde anskaffet en av landets kraftigste datamaskiner, CDC 3300. I en periode ble økonomifaget praktisert og som blant annet endte med å bli ansatt som økonomisjef i Universitetsforlaget. Deretter gjorde han en viktig faglig dreining på midten av 1980-tallet. Hovedfokuset ble da rettet mot organisasjons- og ledelsesfaget. Dette innebar også at han ble headhuntet til BI for å utvikle et eget ledelsesprogram for ledere i helsetjenesten. Som høyskolelektor ved BI åpnet det seg mange spennende utviklingsmuligheter. Spesielt er det grunn til å fremheve utvikling av over 20 studieguider til brtuk for studenter i forskjellige kurs (eks.: helseledelse, personalledelse, endringsledelse, kompetanseledelse, lederens verktøykasse). Nyttig erfaring til dette skrivearbeidet ble gjort ved et langt engasjement ved NKI hvor det i samarbeid med kolleger der ble utgitt en hel serie med bøker på NKI-forlaget. Geir Lahnstein var også en av initiativtakerne for opprettelse av «Den norske dataforening i 1975. I en spennende periode på midten av 1980-tallet hadde Lahnstein sammen med to kolleger et viktig engasjement som gründer av «Nye Heltberg gymnas» med et pedagogisk idegrunnlag fundert på tankene til Maria Montessori, – landets første Montessori-gymnas. De senere år har Lahnstein spesielt vært opptatt av fenomenet omsorgsteknologi og hvilke konsekvenser den nye teknologien får for samhandling mellom pasienter/brukere/beboere på den ene side og helsepersonell på den andre.