Arve R. Pisani

Om forfatteren
Arve Robert Pisani har siden 1974 gjort omfattende studier av kampene i Normandie i 1944. Over en syvårsperiode, fra 1974 til 1981, intervjuet han mer enn tre hundre veteraner fra USA, Canada, Storbritannia, Polen, Tyskland og Østerrike. Ofte mottok han 10–15 brev per dag med personlige historier, kart, skisser, bilder og mye annet.
Forfatterens første bok, Normandie 1944. Bocage – Normandies helvete, ble publisert i 2012 (Norgesforlaget). Den ble oversatt og publisert i USA i 2018 under tittelen Bocage: The Battle for Normandy (Aperture Press, PA, USA). Hans andre bok, Veien til Falaise, ble publi¬sert i 2014 (Norgesforlaget). Samme år publiserte han en bok på 70 sider, The Carentan Causeway, som tar for seg kampen over dikeveien til Carentan og oberstløytnant Robert G. Coles berømte bajonettangrep. Denne boken ble publisert på eget forlag.
Forfatteren er født i Ålesund i 1947, vokste opp på Frogner i Skien og bor nå på Jomfruland ved Kragerø.

Forfatteren kan kontaktes på
epost: arve@pisani.no