Normandie 1944. Kampen om brohodet.

Normandie 1944 – Kampen om brohodet
Dette er første bind i en serie på tre, som tar for seg kampene i Normandie i 1944, fra D-dagen 6. juni og frem til sluttkampene ved Falaise i slutten av august.
Forfatteren, Arve R. Pisani, skildrer i sin bok «Normandie 1944. Kampen om brohodet» de alliertes kamp på liv og død de første dramatiske dagene for å sikre et fotfeste på det nazi-okkuperte europeiske fastlandet. På motsatt side av fronten beskriver han inngående de tyske soldatenes like desperate kamp for å kaste de allierte på sjøen igjen.
Pisani baserer sin beretning på intervjuer og korrespondanse med mer enn tre hundre veteraner, foretatt gjennom flere tiår. Veteranene er fra begge sider av frontlinjene – felles for dem er at de alle opplevde de skjebnetunge dagene og ukene i Normandie sommeren 1944, og at de var villige til å dele sine unike opplevelser med forfatteren. Deres historier gir et levende inntrykk av hvordan kampene på invasjonskysten fortonet seg, både for de menige og for befalet som ledet dem i kamp.
I tillegg til de veteranenes egne beretninger har forfatteren basert sin fremstilling på en rekke primærdokumenter som Combat Interviews, After Action Reports, ETHINT (European Theater Historical Interrogations), Military Studies, War Diaries, Small Unit Studies og upubliserte manuskripter.

Bind 2 i serien, Bare de døde kan holde linjen nå, er planlagt ferdig sommeren 2021