En varslers kamp – Musas kamp mot Goliat

EN VARSLERS KAMP – MUSAS KAMP MOT GOLIAT
En dokumentar -Krim fra virkeligheten, av forfatter Gro Ødegård

Tenk deg at du jobber som regnskapsansvarlig i en privat bedrift, og har gjort dette noen år. På et tidspunkt oppdager du økonomiske misligheter av en størrelse som krever at det sies i fra, og av en slik art at du skjønner du kan bli stilt medansvarlig dersom du ikke gjør det. Du velger å kreve at dette rettes opp – og ender selv med en uberettiget avskjedigelse og siktelse uten forankring i virkeligheten. Alt konstruert av din egen arbeidsgiver. Så stoler du på påtalemakten, men ender som den tapende part i alle sammenhenger. Du oppdager at advokater, politiet og rettssystemet nærmest er skreddersydd for å ivareta den sterkeste parts interesser.

For Gro Ødegård er ikke dette bare en tanke, men en realitet.

Så du serien Heksejakt som gikk på TV2 på nyåret 2020? Da vet du litt om hva denne boken handler om. Gro Ødegårds historie er varsling av kriminalitet fra virkeligheten, som viser risikoen og konsekvensene en som enkeltperson utsettes for ved å varsle om økonomisk mislighold og annen kriminalitet.

Som regnskapsansvarlig ved Stathelle Marina i Telemark, avdekket Ødegård økonomisk kriminalitet på arbeidsplassen. Det ble starten på et langvarig og livsomveltende drama, på grunn av de mekanismene som ble satt i sving fordi hennes varsler truet illegitime interesser. Hun ble forsøkt truet til taushet. Hun opplevde å bli avskjediget, falskt anmeldt og siktet i en straffesak. Alt iscenesatt av hennes arbeidsgiver, med hjelp fra politi i hans private og økonomiske nettverk.

Boken retter søkelys mot samfunnets kontrollorgan og retts-Norges skyggesider. Systemer som virker nærmest skreddersydd for å ivareta den sterkeste parts interesser. Gjennom Ødegårds historie får vi innblikk i skremmende og kritikkverdige forhold hos politi og rettsvesen – helt opp til Høyesterett og på Riksadvokatnivå. Det stilles spørsmål om involverte advokater, politiledelse og dommere har tildekket og jukset med sannheten, for å dekke over feil, straffbare og korrupte handlinger.

Boken er et varsel i seg selv. Den dokumenterer en total kollaps i systemene som er satt til å følge opp økonomiske varsler og andre straffbare handlinger. Hadde disse kontrollsystemene fungert, så hadde en bok som dette vært unødvendig.

Plikten og valget om å varsle har fått store konsekvenser for Ødegårds liv. Fortellingen om hennes kamp for å bli trodd, gjør at begrep som «justismord» og «korrupsjon» ikke lenger fremstår som utenkelig i det norske samfunnet.

Advokat og forfatter Kari Breirem, som kanskje er en av Norges mest kjente varslere, har etter å ha lest utkast av boken, omtalt den som en «grusom historie».

Andre tilbakemeldinger er:

“En av årets viktigste bøker”
“Spennende og svært godt dokumentert”
“En grusom historie fra virkeligheten”
“Et epos over norsk kameraderi og korrupsjon.
“En bok som bør være obligatorisk pensum for advokater, politi, dommere, politikere og i psykologistudiet”
“Boka handler selvsagt om varslingssaken. Men den handler om noe langt mer. Den handler om rettferdighet og rettsikkerhet. Den handler om politi som ikke oppfyller sin samfunnspålagte oppgave. Den handler om en rettsak som tilskuere opplever som en parodi på rettsikkerhet. Den handler om advokater som ikke gir sine klienter den hjelp de bør få. Og den handler om en norsk borger som sto uten rettsbeskyttelse. Og: Boka handler om hva slags samfunn vi vil ha…”

Det Ødegård dokumenterer og varsler om i denne boken, kan skje med alle.
Derfor er dette en bok for alle som er opptatt av rettferdighet i samfunnet, og at en som arbeidstager trygt skal kunne varsle om kritikkverdige og ulovlige forhold. Fagpersoner som er satt til å håndheve våre lover og sørge for rettssikkerhet for alle, bør også absolutt lese denne boken.

Pris fritt tilsendt kr. 398,-