I min fars fotspor – ukjente historier om Milorg. 2.verdenskrig – sett fra Larvik og Vestfold. Med et utvalg anekdoter fra krigen Per Egil Hegge

Den 7. mai 1945 glemte Rolf aldri. I en rassia i Oslo i mars skyter han seg fri, men blir alvorlig skadet under rømning. Etter to måneder i sykestua på Grini mener Gestapo at han er frisk nok til et grundig forhør av den fryktede Gestapo-sjefen Fehmer. Han skal henrettes 9. mai 1945, men skjebnen vil det annerledes. Freden kommer og Rolf blir reddet!

Fremdeles er det dramatiske historier fra andre verdenskrig som ikke er fortalt. Jørn Bue Olsen ønsket å få vite mer om sin far, Rolf Jørgen Olsen fra Larvik, som tidlig ble med i motstandsarbeidet i Vestfold. Dette ble den røde tråden i denne dokumentarboken, som avdekker hittil ukjente historier om Milorg.

I Larvik starter kommunistene og fagforeningene motstandsarbeidet, og blir etter hvert til Milorg i Vestfold – D 15. Rett ved byen produserte «Larviksguttær» omlag 4000 «hjemmelagde» håndgranater, og midt i sentrum maskinpistolen «stengun», mens tyske vakter befinner seg i det samme bygget!

Friluftsmannen, idrettsmannen og skytteren Rolf starter tidlig instruksjon for «gutta på skauen» i Larvik-området, Lågendalen, etter hvert også i Drammen og Sande mm. Tyskernes stor-rassia i Vestfold mars 1944 raserer Milorg, og mange blir arrestert. Flukten starter, blant annet via dekkleilighet hos rallykjører Greta Molander i Oslo, og så til Sverige.

I Sverige blir det bygd opp en norsk hær på ca. 15.000 mann i regi av den legendariske og allestedsværende «Revolver-Harry», som med sin politibakgrunn tar kommandoen der han dukker opp, blant annet under frigjøringen av Grinifangene. På Ählby utenfor Stockholm går Rolf et SOE-kurs som kommandosoldat, og som «acting soldier» innrulleres han i «Lingekompaniet».

I Trondheim driver han psykologisk krigføring og spionasje – og deltar også sammen med en engelsk kommandosoldat i jakten på torturisten Henry Rinnan. Men hans nettverk er nådeløst effektivt. Engelskmannen tas og Rolf får så vidt rømt fra hybelen før tyskerne kom. Flukt påny, nå over Trøndelagsfjellene i snø og mørke og med tyske soldater som forfølgere…
———————————————————————————
Du kan kjøpe boka i alle bokhandlere: kr.398,-
Bestilling hos forfatteren jorn.bue@online.no – sendes til oppgitt adresse: kr.350,- + kr.100,- i frakt