Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen (f. 1948) fra Larvik arbeider til daglig som rådgiver og forfatter i ledelse, prosjekt og etikk. Jeg er sivilingeniør og har doktorgrad fra Göteborgs Universitet – i ledelse og næringslivsetikk. Både utdanning og fritidsaktivteter har formet grunnlaget for min forfattervirksomhet. Og ha jobbet som driftsingeniør i plastindustrien er et godt grunnlag når jeg diskuterer næringslivsetikk. Og med erfaring fra produktutvikling der jeg tegnet og produserte Swix skismøringskuffert (den store røde) – markedsleder i ca.35 år gjør vel at jeg ikke bare kan avfeies som teoretiker når jeg lager etikkbok sammen med Henrik Syse? En del av mitt voksne arbeidsliv ble etter hvert i akademia, bl.a. på BI og NHH. Selv om jeg har hatt eget firma i 25 år har jeg samtidig også arbeidet som 1.amanuensis og sensor ved flere universiteter og høyskoler, og har gitt ut flere bøker.
En del av omtalen videre her gir spesielt bakgrunn for krigsboken. Fra forsvaret har jeg offisersutdanning i hæren, og har som min far vært idrettsmann, bl.a. på landslaget i skifeltskyting og er nordisk mester i feltidrett og Veteran NM-mester i orientering. Jeg brukte 8 år på research om 2.verdenskrig før boken kom i 2018. Her reflekterer og diskuterer jeg også historiske hendelser fra krigen – både heltedåd og nordmenns samarbeid med okkupanten og krigsoppgjøret som fulgte. Etter at boken kom ut har det blitt en rekke foredrag i Norge samt at jeg i 2019 ble invitert som jubileumsforedragsholder hos Politisoldatenes forening i Sverige. NRK laget 8 radioprogrammer med undertegnede om innhold fra boken. Dette ble sendt høsten 2018.
I 2020 er jeg i gang med flere nye krigsprosjekter, bl.a. videointervju med 8 tidsvitner 92-104 år som jeg fikk til å ta sommer 2020 – med store korona-restriksjoner.
Et annet tema undertegnede har brukt mye tid på etter doktorgraden min i 2006, ble også til en rekke artikler og mange foredrag. Det er om næringsvirksomheten til lekpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824). En underkommunisert historie: Hauge startet selv ca. 30 bedrifter og finansierte ca. 100 til. I 2021 er det 250års jubileum for Hauges fødsel – flere prosjekter her er forfatteren med på.

Andre utgivelser i de senere år bestilles hos forfatteren: jorn.bue@online.no *2017: «Bue Bassanger – med venner i studio». Akkompagnement: Trond Lien m.fl.
*2018: «Næringslivsetikk, samfunnsansvar og korrupsjon» – Hva, hvorfor og hvordan? Hegnar Media.
*2020: «Næringslivsetikk og samfunnsansvar». Medforfatter Henrik Syse. Fagbokforlaget