Britt Hagesæter

Pensjonert lektor som trives med å skrive. Til nå har det blitt 4 memoarbøker frå oppveksten., en antologi med kjente og kjære julesanger, en bok om bypass og rekonvalesens, og en bok om den historiske Jesus, den gang og i dag.
Jeg vil fortsette å skrive, og planlegger en roman fra oppvekstmiljøet til en tatergutt etter krigen, og en oppvekstroman fra rundt 1900.
Jeg vokste opp på en liten plass i Osterfjorden, og gikk 4-delt skole. Vi brukte dampen til Bergen, men etter hvert ble veinettet og ferjerutene bedre. Jeg var eldst av 6 søsken, og foretok den vanlige klassereisen på 60-tallet, og endte opp som lektor i historie, norsk, teologi og spesialpedagogikk.
Barndommen min var trygg og forutsigbar, og vi hadde mye leik og fritid. Men leveviset var annerledes, vi feira høgtider og merkedager annerledes, og hadde bare radio og bygdekino.
Vi leste mye, og lånte mye bøker. Mange yrker er borte, som meierske, dampskipsekspeditør, poståpner og telegrafist. Sentra forsvinner, og nye kommer. Småindustri blir borte, og handelen blir sentralisert.
Men vi bada og plukka bær, slo ihjel hoggorm med største selvfølge, gikk på fjellturer og hadde skoletur I Osterfjorden med dampen.