Olav Gundersen

Olav Gundersen, f. 1956, forhenværende filosofilærer ved universitetet i Trondheim. Forhenværende også i mange andre henseender.